Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

majamil
2064 bd9e
Reposted frompulperybka pulperybka viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
majamil
majamil
1062 166f 500
Zachód Słońca na Marsie widziany przez łazik Spirit w 2005 r. Fot. NASA
Reposted fromtelewizja telewizja viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
majamil
2052 8242
Reposted fromjackwhite jackwhite
majamil
2521 0c0c
Reposted fromLotte Lotte viaphenylethylamine phenylethylamine
majamil
1475 1847 500
Reposted fromhormeza hormeza viaphenylethylamine phenylethylamine
majamil
0834 7650
majamil
majamil

Tiny dragon discovered in Indonesia - Draco volans, or the Flying Dragon

majamil
1334 c876
majamil
Reposted fromFlau Flau viabrosandi brosandi
majamil
3791 577c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrosandi brosandi
majamil
9711 89e0 500
hot damn
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaathlin athlin
majamil
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaathlin athlin
majamil
Al Hallera
Reposted fromdanzig danzig
majamil
Reposted fromdanzig danzig
8746 3e71 500
Reposted fromtwice twice viabrosandi brosandi
majamil
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viabrosandi brosandi
majamil
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsocurly socurly viabrosandi brosandi
majamil
Zauważyłaś, że książka po kilkakrotnym przeczytaniu staje się o wiele grubsza, niż była? [...] Jakby za każdym razem coś zostawało między kartkami: uczucie, myśli, odgłosy, zapachy... A gdy po latach zaczynam ją kartkować, odnajdujemy w niej nas samych, młodszych, innych... Książka przechowuje nas jak zasuszony kwiat; odnajdujemy w niej siebie i jakby nie siebie.
— Cornelia Funke
Reposted frommissljud missljud viabrosandi brosandi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl